รายชื่อบริษัท รายชื่อบริษัท ค้นหา รายงาน แสดงอุบัติภัย
รายละเอียดบริษัท
ชื่อบริษัท: บจก.ไทย เอ็มเอ็มเอ
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ: Thai Mma Co.,Ltd.
ประเภทกิจการ: บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105540003089
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 9 มกราคม 2540
อายุ: 20 ปี
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน: 5,590,000,000 บาท
ลักษณะธุรกิจ: ผู้ส่งออก
ที่ตั้ง (ที่จดทะเบียน): 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เบอร์โทรศัพท์ (ที่จดทะเบียน): 02-586-5876
ที่ตั้ง (ที่ตั้งโรงงาน): 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ตั้งโรงงาน):
ที่ตั้ง (นิคม): นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ประกอบกิจการ: ผลิต/ส่งออก/ขายส่ง/ขายปลีกเมทิลเมทาคริเลต ผลิต/ส่งออก/ขายส่ง/ขายปลีกผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ของเมทิลเมทาคริเลต-ส่งออก,ผู้ผลิต,ค้าปลีก,ค้า ส่ง (24110)
ขนาดธุรกิจ: ขนาดใหญ่
ผู้มีอำนาจทำการ 1: นายทาคาโอะ มิโยชิ
ผู้มีอำนาจทำการ 2: นายเอกรัตน์ ทองธวัช
อำนาจกรรมการ: "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท"
ข้อมูลเพิ่มเติม:
วงเงินเครดิต: *****
บริษัทที่เกี่ยวข้อง: 1. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
2. บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
บริษัทในอุตสาหกรรม: 1. บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด
2. บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด
3. บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ข่าวบริษัท (ด้านสภาพแวดล้อม): 1. ศาลอนุญาตก่อสร้างต่อ 7 โครงการ ""มาบตาพุด""

2. อสส.อุ้ม 12 โครงการชงถอนพิษมาบตาพุด ยื่นร้องศาล 12 ก.พ. นี้

3. ปตท.กวาดรางวัล ""อีไอเอ-อวอร์ด""

อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงตามกฏหมายได้