รายชื่อบริษัท รายชื่อบริษัท ค้นหา รายงาน แสดงอุบัติภัย
รายละเอียดบริษัท
ชื่อบริษัท: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมณี พลาสติค
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่ -
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ: Thai Manee Plastic Ltd., Part.
ประเภทกิจการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0213548001694
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 29 มิถุนายน 2548
อายุ: 12 ปี
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน: 5,000,000 บาท
ลักษณะธุรกิจ:
ที่ตั้ง (ที่จดทะเบียน): 38/3 หมู่ที่ 2 มาบข่า กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21120
เบอร์โทรศัพท์ (ที่จดทะเบียน): 0-3896-8190
ที่ตั้ง (ที่ตั้งโรงงาน): 38/3 หมู่ที่ 2 มาบข่า กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21120
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ตั้งโรงงาน):
ที่ตั้ง (นิคม): อยู่นอกนิคม
ประกอบกิจการ: 1. ผลิตและจำหน่ายแผงไข่ - ผู้ผลิต (25209)
ขนาดธุรกิจ: ขนาดเล็ก
ผู้มีอำนาจทำการ 1: นาง เสาวลักษณ์ มณีวงษ์
ผู้มีอำนาจทำการ 2:
อำนาจกรรมการ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
วงเงินเครดิต: *****
บริษัทที่เกี่ยวข้อง: 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมณี พลาสติค
บริษัทในอุตสาหกรรม: 1. บริษัท เทซ อินดัสทรี จำกัด
2. บริษัท อาร์. เค. พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท สตางค์ เซ็นเตอร์ จำกัด
4. บริษัท ซานเซียน จำกัด
5. บริษัท เหอ ซั่ว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมณี พลาสติค
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลวกแดง อินดัสทรี
8. บริษัท วิโรจน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
9. บริษัท ท๊อปสตาร์ โพลีเมอร์ จำกัด
10. บริษัท สยาม พี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
11. บริษัท ราชสีมา โพลีแบ็ค จำกัด
ข่าวบริษัท (ด้านสภาพแวดล้อม):

อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงตามกฏหมายได้