รายชื่อบริษัท รายชื่อบริษัท ค้นหา รายงาน แสดงอุบัติภัย
รายละเอียดบริษัท
ชื่อบริษัท: บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่ -
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ: Thai Film Industries Public Co., Ltd.
ประเภทกิจการ: บริษัทมหาชน
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0107537000386
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 1 กุมภาพันธ์ 2537
อายุ: 23 ปี
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน: 1,365,000,000 บาท
ลักษณะธุรกิจ: ผู้ส่งออก
ที่ตั้ง (ที่จดทะเบียน): 73/3 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ (ที่จดทะเบียน): 0-2316-9205-6
ที่ตั้ง (ที่ตั้งโรงงาน): 144 หมู่ 5 มาบข่า ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ตั้งโรงงาน): 038-636094
ที่ตั้ง (นิคม): อยู่นอกนิคม
ประกอบกิจการ: 1. บีโอพีพี ฟิล์ม โพลีเอสเตอร์ ฟิล์ม ซีพีพี ฟิล์ม - ส่งออก,ผู้ผลิต,ค้าปลีก,ค้าส่ง(25201) ทำภาชนะบรรจุเครื่องมือหรือเครื่องใช้จากไม้ เช่น ทำชั้นวางของทำลังไม้ และไม้ครอบผลิตภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ: ขนาดใหญ่
ผู้มีอำนาจทำการ 1: นาย วัลลภ คุณานุกรกุล
ผู้มีอำนาจทำการ 2: นาง แค๊ตลียา ไตรศักดิพล
อำนาจกรรมการ: นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนาย เอกพล พงศ์สถาพร, นายประสงค์ เอมมาโนชญ์,นายสมชัย วสุพงศ์โสธร และ นางแค๊ตลียา ไตรศักดิพล สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัด อำนาจของกรรมการ ไม่มี
ข้อมูลเพิ่มเติม:
วงเงินเครดิต: *****
บริษัทที่เกี่ยวข้อง: 1. บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ครัวเลควูด จำกัด
3. บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ไทยน๊อคซ์ สตีล จำกัด (แปรสภาพ)
5. บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท พหลโยธิน การ์เด้นท์ จำกัด บริษัท พหลโยธิน การ์เด้นท์ จำกัด
7. บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
8. บริษัท ไพรัลย์ จำกัด
9. บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จำกัด บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จำกัด
10. บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
11. บริษัท แอ็คมี่ แค็มพ จำกัด
12. บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด
13. บริษัท ชัยอินเวสท์เมนท์เครดิต จำกัด (เลิก)
14. บริษัท ทีเอฟเอ็ม แพคเกจจิ้ง ฟิล์ม จำกัด (เลิก)
15. บริษัท ที. เอฟ. ไอ. โฮลดิ้ง จำกัด (เลิก)
16. บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (แปรสภาพ)
17. บริษัท ไทยน็อคซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (เลิก)
18. บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (แปรสภาพ)
19. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยุทธ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ (เลิก)
20. บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
21. บริษัท รัชดาชัย จำกัด (เลิก)
22. บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด
23. บริษัท สยาม ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัด (เลิก)
24. บริษัท สุภาพฤกษ์ จำกัด บริษัท สุภาพฤกษ์ จำกัด (แปรสภาพ)
25. บริษัท อีลิท ฟูด จำกัด (เลิก)
26. บริษัท อุดมทรัพย์ อิงค์ จำกัด (ล้มละลาย)
27. บริษัท เฮ้าส์เมท จำกัด (เลิก) บริษัท เฮ้าส์เมท จำกัด
28. บริษัท กวงไถ่พาณิชย์ จำกัด
29. บริษัท คันทรี่ ลิฟวิ่ง จำกัด (เลิก)
30. บริษัท เคทีวี ทาวเวอร์ จำกัด (เลิก)
31. บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
32. บริษัท จิโรลา (ประเทศไทย) จำกัด
33. บริษัท ซิกส์ทีน จำกัด (เลิก)
34. บริษัท เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
35. บริษัท เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล จำกัด
36. บริษัท ตั้งย่งเจี๊ยบ จำกัด
37. บริษัท ตั๊นตี้ จำกัด
38. บริษัท เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จำกัด
39. บริษัท เทียร์ วัน เนทเวิร์ค จำกัด
40. บริษัท แท๊กซี่ไทย จำกัด (เลิก)
41. บริษัท ไทยเงินทอง จำกัด
42. บริษัท ไทยทาร์โปลีน จำกัด (เลิก)
43. บริษัท ไทยฟรัคโตส จำกัด (เลิก)
44. บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
45. บริษัท ไทย สเตนเลส คอมโพเนนท์ จำกัด (เลิก)
46. บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (แปรสภาพ)
47. บริษัท ธนเรศ จำกัด (เลิก)
48. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
49. บริษัท บิสแอนด์ฟัน จำกัด
50. บริษัท พลังสุริยา จำกัด (เลิก)
51. บริษัท พิญาณี จำกัด
52. บริษัท พีวี ไฮเทค จำกัด
53. บริษัท ริช ควอลิตี้ จำกัด (เลิก)
54. บริษัท แร่เชียงใหม่ จำกัด (เลิก)
55. บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด
56. บริษัท เลควิว แลนด์ จำกัด
57. บริษัท สตาร์ทอง จำกัด (เลิก)
58. บริษัท สตาร์ทอง จำกัด
59. บริษัท สพัด จำกัด (เลิก)
60. บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
61. บริษัท สำนักงานบุญญสิงห์ จำกัด (เลิก)
62. บริษัท สุรพันธวณิช จำกัด
63. บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
64. บริษัท หลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)
65. บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
66. บริษัท เอนกบุญ จำกัด
67. บริษัท เอ็นเอส-ไทยน๊อคซ์ ออโต้ จำกัด
68. บริษัท เอ็ม พี วี คาร์ จำกัด (แปรสภาพ)
69. บริษัท ไอ ทาวเวอร์ จำกัด
70. บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำกัด
บริษัทในอุตสาหกรรม: 1. บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด
2. บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด
3. บริษัท ไทยโพลีฟิล์ม จำกัด
4. บริษัท แพ็กโปร จำกัด
5. บริษัท ไทยนิสเซ่ ลามิเนชั่น จำกัด
ข่าวบริษัท (ด้านสภาพแวดล้อม):

อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงตามกฏหมายได้