รายชื่อบริษัท รายชื่อบริษัท ค้นหา รายงาน แสดงอุบัติภัย
แสดงรายชื่อบริษัท
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9  (Record : 436)
ลำดับที่ ชื่อบริษัท ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ เลขทะเบียนนิติบุคคล ขนาดธุรกิจ ประเภทกิจการ นิคม
1 บจก. ไทยเพ็ท เรซิ่น Thai PET Resin Co., Ltd. 0105545056041 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
2 บจก. ไทยเอ็มเอ็มเอ Thai MMA Co., Ltd. 0105540003089 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
3 บจก. บี เอส ที อิลาสโตเมอร์ส BST Elastomers Co.,Ltd 0105534004401 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
4 บมจ. วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค Wyncoast Industrial Park Public Co.,Ltd. 0107536000391 ขนาดใหญ่  บริษัทมหาชน นิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม
5 บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น 1 PTT Aromatics and Refining Public Co.,Ltd.(I) 0107550000254 ขนาดใหญ่  บริษัทมหาชน นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล
6 บจก. สยาม มิตซุย พีทีเอ 1 Siam Mitsui PTA Co.,Ltd. (I) 0105538113808 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
7 บจก. แกรนด์ สยาม คอมโพสิต Grand Siam Composit Co., Ltd 0105539025015 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
8 บจก.โกลว์ เอสพีพี 3 Glow SPP 3 Co., Ltd. 0105534075481 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
9 บจก. มาบตาพุดโอเลฟินส์ 1 Map Ta Phat Olefins Co.,Ltd. (I) 0105549020822 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล
10 บจก. ลาเพิร์ท (ประเทศไทย) Laperth (Thailand) Limited 0105531083920 ขนาดกลาง  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
11 บจก. ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส Thai Industrial Gas (Public) Co., Ltd 0107537000785 ขนาดใหญ่  บริษัทมหาชน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
12 บจก. ท่าเรือระยอง Rayong Bulk Terminal Co.,Ltd. 0105539056042 ขนาดเล็ก  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม
13 บจก.อาราคาวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) Arakawa Chemical (Thailand) Co.,Ltd. 0105538046558 ขนาดเล็ก  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
14 บจก. สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ Siam Synthetic Latex Co., Ltd 0105533140874 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
15 บจก. บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) BlueScope Lysaght (Thailand) Co.,Ltd. 0105538146625 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
16 บจก. ร็อควูล (ประเทศไทย) Rockwool (Thailand) Co.,Ltd. 0105538078158 ขนาดกลาง  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
17 บจก. กรุงเทพ ซินธิติกส์ Bangkok Synthetics Co., Ltd 0105534004419 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
18 บจก.ระยองไวร์อินดัสตรีส์ Rayong Wire Industries Co.,Ltd.!?Rayong Wire Industries Co.,Ltd. 0215537000341 ขนาดกลาง  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
19 บจก.ทีโอซี ไกลคอล TOC Glycol Co., Ltd. 0105546143745 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
20 บมจ.ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส Thai Industrial Gases Public Co., Ltd. 0107537000785 ขนาดใหญ่  บริษัทมหาชน นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
21 บจก. แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) Air Liquid ( Thailand ) Co., Ltd 0105534016981 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
22 บจก. สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ Siam Stabilizers & Chemical Co., Ltd. 0105533101160 ขนาดกลาง  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
23 บจก. ดาวเคมิคอล(ประเทศไทย) Dow Chemical ( Thailand ) Co., Ltd 0105519001072 ขนาดกลาง  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
24 บจก. ศักดิ์ไชยสิทธิ Sak Chaisidhi Co.,Ltd. 0105527011880 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
25 บจก. ไทยอีทอกซีเลท Thai Ethoxylate Co., Ltd. 0105548034668 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
26 บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ BLCP Power Co.,Ltd. ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
27 บมจ. ปุ๋ยเอ็นเอฟซี NFC Fertilizer Public Co., Ltd. 0107538000495 ขนาดใหญ่  บริษัทมหาชน นิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม
28 บจก. อินโดรามา ปิโตรเคม Indorama Petrochem Co.,Ltd. 0105546057211 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
29 บจก.ไทยโพลิโพรลีน Thai Polypropylene Co.,Ltd. 0105531069889 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
30 บจก. สยามยูไนเต็ดสตีล (1995 ) The Siam United Steel (1995) Co.,Ltd. 0105538088749 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
31 บจก. มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล Map Ta Phut Tank Terminal Co.,Ltd 0105538099635 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม
32 บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส Bangkok Industrial Gas Company Limited 0105530020975 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
33 บจก. โนวาสตีล Nova Steel Industries Co., Ltd 0105536058613 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
34 บจก.ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล PTT Tank Terminal Co.,Ltd. 0105535055807 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม
35 บจก. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ HMC Polymers Co., Ltd 0105526051144 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
36 บจก. บางกอกโคเจนเนอเรชั่น Bangkok Cogeneration Co., Ltd 0105539049607 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
37 บจก.ทีพีที ยูทีลิตี้ TPT Utitities Co., Ltd 0105543062931 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
38 บจก. สยามสไตรีนโมโนเมอร์ Siam Styrene Monomer Co., Ltd 0105531069897 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
39 บจก. ปตท.ปิโตรเคมีคอล Ptt Petrochemical Co., Ltd. 0105538110906 ขนาดเล็ก  บริษัทจำกัด ไม่ระบุ
40 บจก. ไบเออร์ไทย Bayer Thai Co., Ltd 0105505000451 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
41 บจก.โกลว์ เอสพีพี 1 Glow Spp 1 Company Limited 0105537143932 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
42 บจก. พูแรค (ประเทศไทย) Purac (Thailand) Co.,Ltd. 0105548055363 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
43 บจก. ไทยโพลิโพรไพลีน (1994) Thai Poly Propylene ( 1994 ) Co., Ltd 0105537114070 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
44 บจก. เอช.ซี.สตาร์ค H.C. Starck Co., Ltd 0835522000255 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
45 บจก. โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) Rohm And Haas Chemical (Thailand) Co.,Ltd. 0105538001465 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
46 บจก. ไทยโพลิเอททีลีน Thai Polyethylene Co., Ltd.(1) 0105526045861 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล
47 บจก. อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) Ineos ABS (Thailand) Co., Ltd 0215547000670 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
48 บจก.ไทย เอ็มเอ็มเอ Thai Mma Co.,Ltd. 0105540003089 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
49 บมจ. ปุ๋ย เอ็นเอฟซี NFC Fertilizer Public Co., Ltd. 0107538000495 ขนาดใหญ่  บริษัทมหาชน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
50 บจก.ไซเทค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) Scitech Industries Co.,Ltd. 0105511000468 ขนาดใหญ่  บริษัทจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก

อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงตามกฏหมายได้