Tag Archive: ชุมชนเนินพยอม

Apr
27

ชุมชนเนินพยอม

ข้อมูลทั่วไป 1.1 แผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ชุมชนมาบข่า-มาบใน ทิศใต้       ติดต่อกับ  ชุมชนบ้านบน และวัดมาบตาพุด ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ชุมชนสำนักกะบาก กับ เทศบาลตำบลทับมา ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ชุมชนมาบข่า-มาบใน และถนนสาย 3191