Tag Archive: ชุมชนเขาไผ่

Apr
27

ชุมชนเขาไผ่

ข้อมูลทั่วไป 1.1 แผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อบต.ทับมา ทิศใต้       ติดต่อกับ ชุมชนโขดหิน ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ หมู่ 6 หมู่ 2 ตำบลทับมา ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ชุมชนสำนักกะบาก