Tag Archive: ชุมชนอิสลาม

Apr
29

ชุมชนอิสลาม

ข้อมูลทั่วไป 1.1 แผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ชุมชนมาบยา ทิศใต้       ติดต่อกับ ชุมชนวัดโสภณ ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ชุมชนตลาดมาบตาพุด ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ชุมชนบ้านพลง