Tag Archive: ชุมชนห้วยโป่งใน 2

Apr
27

ชุมชนห้วยโป่งใน 2

ข้อมูลทั่วไป 1.1 แผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม ทิศใต้       ติดต่อกับ ชุมชนตลาดห้วยโป่ง ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ถนนสาย 3191 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ถนนสายห้วยโป่ง-หนองบอน