Tag Archive: ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม

Apr
29

ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม

ข้อมูลทั่วไป 1.1 แผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน และอบต.นิคมพัฒนา ทิศใต้       ติดต่อกับ ถนนสายห้วยโป่ง-หนองบอน ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ถนนสาย 3191 และชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม