Tag Archive: ชุมชนหนองหวายโสม

Apr
27

ชุมชนหนองหวายโสม

ข้อมูลทั่วไป 1.1 แผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ทิศหนือ  จรด  ชุมชนห้วยโป่งใน ทิศใต้       จรด  ชุมชนชากลูกหญ้า ทิศตะวันออก   จรด  ชุมชนห้วยโป่งใน และตลาดห้วยโป่ง ทิศตะวันตก   จรด  อบต.เนินกระปรอก และทิวเขาหลวงเตี่ย (เขาห้วยมะหาด)