Tag Archive: ชุมชนหนองน้ำเย็น

Apr
27

ชุมชนหนองน้ำเย็น

ข้อมูลทั่วไป 1.1 แผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ชุมชนโขดหิน ทิศใต้       ติดต่อกับชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม ทิศตะวันออก  ติดต่อกับชุมชนคลองน้ำหู ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ชุมชนซอยร่วมพัฒนา