Tag Archive: ชุมชนวัดโสภณ

Apr
27

ชุมชนวัดโสภณ

ข้อมูลทั่วไป 1.1 แผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ชุมชนตลาดมาบตาพุด ทิศใต้       ติดกับโรงกลั่นน้ำมัน  เออาร์ซี ทิศตะวันออก  ติดกับชุมชนซอยร่วมพัฒนา ทิศตะวันตก  ติดกับเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม