Tag Archive: ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน

Apr
29

ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน

ข้อมูลทั่วไป 1.1 แผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลมาบข่า ทิศใต้  ติดต่อกับ ชุมชนห้วยโป่งใน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนสาย 3191 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.นิคมพัฒนา