Tag Archive: ชุมชนมาบข่า-มาบใน

Apr
27

ชุมชนมาบข่า-มาบใน

ข้อมูลทั่วไป 1.1 แผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ทิศใต้       ติดต่อกับ  การนิคม  ไออาร์แอล ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต.ทับมา ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ถนนสาย 3191