Tag Archive: ชุมชนตลาดห้วยโป่ง

Apr
27

ชุมชนตลาดห้วยโป่ง

ข้อมูลทั่วไป 1.1 แผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ชุมชนห้วยโป่งใน ทิศใต้  ติดต่อกับ ชุมชนมาบชะลูด ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ชุมชนบ้านพลง และชุมชนมาบยา ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ชุมชนชากลูกหญ้า