Tag Archive: ชุมชนตลาดมาบตาพุด

Apr
27

ชุมชนตลาดมาบตาพุด

ข้อมูลทั่วไป 1.1 แผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ชุมชนวัดมาบตาพุด ทิศใต้       ติดต่อกับ ชุมชนวัดโสภณ ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ชุมชนบ้านล่าง ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ชุมชนอิสลาม