Tag Archive: ชุมชนซอยคีรี

Apr
27

ชุมชนซอยคีรี

ข้อมูลทั่วไป 1.1       แผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ชุมชนหนองหวายโสม ทิศใต้       ติดต่อกับ ชุมชนชากลูกหญ้า ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ชุมชนหนองหวายโสม ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ชุมชนชากลูกหญ้าและเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง