Category Archive: ด้านสังคมและชุมชน

Jun
09

ขยะกับการเติบโตของอุตสาหกรรม

ขยะกับการเติบโตของอุตสาหกรรม การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงส่งผลให้การผลิตขยายตัวเท่านั้นหากแต่ยังส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการบริโภคด้วยเช่นกันแม้การขยายตัวดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการดารงชีวิตมากขึ้นก็ตามแต่ปัญหาสาคัญที่ตามมาพร้อมกับการขยายตัว download

Jun
05

ลำดับเหตุการณ์ปัญหามลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ลำดับเหตุการณ์ปัญหามลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด download

Jun
05

เหตุเกิดที่ มาบตาพุด

เหตุเกิดที่ มาบตาพุด รศ.พญ. พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ กรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภา download

Apr
20

อีโคทาวน์ เมืองนิเวศสู่สังคมที่ยั่งยืน

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านมามีส่วนสำคัญทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมมนุษย์อย่างมากมายโดยเฉพาะภายหลังการคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำที่ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งนำไปสู่การแบ่งงานกันทำ(Division of Labor)  และการผลิตขนาดใหญ่(Mass Production) รวมทั้งการเดินหน้าสู่ทุนนิยมทางเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับวัตถุและเงินตราผนวกเข้ากับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ทำลายพรมแดนระหว่างชาติต่างๆ

Apr
17

ยังมีตะวันที่มาบตาพุด(2554)

บทความเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก  ชื่อบทความ ยังมีตะวันที่มาบตาพุด (2554)  ชื่อผู้แต่ง สายศิริ  ด่านวัฒนะ

Feb
07

รายละเอียดประชากร ชุมชน จำนวน 33 ชุมชน

รายละเอียดประชากร ชุมชน  จำนวน 33 ชุมชน เทศบาลเมืองมาบตาพุด ข้อมูล ณ มกราคม 2553

Feb
07

รายชื่อประธานชุมชนและเบอร์โทรศัพท์ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

รายชื่อประธานชุมชนและเบอร์โทรศัพท์ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

Dec
21

เหตุเกิดที่มาบตาพุด

เหตุเกิดที่มาบตาพุด

Dec
21

เศรษฐศาสตร์กับอวิชชาเชิงโครงสร้าง

เศรษฐศาสตร์กับอวิชชาเชิงโครงสร้าง

Dec
21

มาบตาพุดเมื่อวันวาน

มาบตาพุดเมื่อวันวาน

Dec
21

มาบตาพุดปัญหาร้อนทางเศรษฐกิจ

มาบตาพุดปัญหาร้อนทางเศรษฐกิจ

Dec
21

มาบตาพุดถึงที่สุดจะไปทางไหน

มาบตาพุดถึงที่สุดจะไปทางไหน

Dec
21

มาบตาพุดกับจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

มาบตาพุดกับจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Dec
21

แผนพัฒนาชาติ

แผนพัฒนาชาติ

Dec
21

ปัญหาผลกระทบภายนอก

ปัญหาผลกระทบภายนอก

Older posts «