Category Archive: ด้านสิ่งแวดล้อม

Jun
10

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย : การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย : การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด (ชุดความรู้วิเคาระห์ช่องว่างนโยบาย) download